Žalimienė L. Redakcinė kolegija ir turinys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 20, p. 1-7, 12 geg. 2020.