Toleikytė U. Valgymo sutrikimų turinčių asmenų nuostatos dėl savižudybių. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 22, p. 8-27, 8 kovo 2021.