Kondrataitė I. Tarp gėdos ir moteriškumo: Lietuvos moterų, pasitraukusių iš prostitucijos industrijos, patirtys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 22, p. 44-58, 26 geg. 2021.