Žalimienė L. Redakcinė kolegija ir turinys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 21, p. 1-7, 28 gruodž. 2020.