Žalimienė L. Redakcinė kolegija ir turinys. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 22, p. 1-7, 29 liep. 2021.