Žalimienė L. Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 1, p. 99-102, 3 spal. 2001.