Danner S. Vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų Vokietijoje tikslų analizė. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 2, p. 49-56, 15 kovo 2003.