Žalimienė L. Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 2, p. 74-81, 15 kovo 2003.