Žalimienė L. Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, v. 3, p. 139-147, 12 bal. 2006.