Stumbrys, Daumantas, ByčkovaJekaterina, LesinskasEugenijus, Mataitytė-DiržienėJurga, ir NorkūnienėJolita. 2020. „Socialinė Sveikatos nelygybė: Vaikų kochlearinės Implantacijos Lietuvoje Rezultatai“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika 20 (gegužės), 67-78. https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.19.