Matonytė I., Kazlauskaitė R. ir Poškutė V. (2019) „Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai“, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 180, p. 74-95. doi: 10.15388/STEPP.2019.5.