StumbrysD., ByčkovaJ., LesinskasE., Mataitytė-DiržienėJ. ir NorkūnienėJ. (2020) „Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai“, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 200, p. 67-78. doi: 10.15388/STEPP.2020.19.