Žalimienė L. (2001) „Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai“, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 1, p. 99-102. doi: 10.15388/STEPP.2001.0.8504.