Žalimienė L. ir Vareikytė A. (2001) „Quality and Standards of Social Services“, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 1, p. 139-140. doi: 10.15388/STEPP.2001.0.8509.