Žalimienė L. (2003) „Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas“, Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2, p. 74-81. doi: 10.15388/STEPP.2003.2.8551.