[1]
Lisevičiūtė L. ir Žalimienė L., „Inovacijos socialines paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse organizacijose“, STEPP, t. 13, p. 77-89, vas. 2017.