[1]
Matonytė I., Kazlauskaitė R., ir Poškutė V., „Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai“, STEPP, t. 18, p. 74-95, kovo 2019.