[1]
StumbrysD., ByčkovaJ., LesinskasE., Mataitytė-DiržienėJ., ir NorkūnienėJ., „Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai“, STEPP, t. 20, p. 67-78, geg. 2020.