[1]
Žalimienė L., „Redakcinė kolegija ir turinys“, STEPP, t. 20, p. 1-7, geg. 2020.