[1]
Kondrataitė I., „Tarp gėdos ir moteriškumo: Lietuvos moterų, pasitraukusių iš prostitucijos industrijos, patirtys“, STEPP, t. 22, p. 44-58, geg. 2021.