[1]
Žalimienė L., „Redakcinė kolegija ir turinys“, STEPP, t. 21, p. 1-7, gruodž. 2020.