[1]
Savicka A., „Savanorystė Lietuvoje: komparatyvinis, dinaminis ir vertybinis aspektai“, STEPP, t. 22, p. 116-135, liep. 2021.