[1]
Žalimienė L., „Šiuolaikinės technologijos ir socialinio darbo profesijos bei studijų transformacija: Lietuvos ir Japonijos aukštųjų mokyklų dėstytojų įžvalgos“, STEPP, t. 23, p. 84-103, saus. 2022.