[1]
Žalimienė L., „Redakcinė kolegija ir turinys“, STEPP, t. 22, p. 1-7, liep. 2021.