[1]
Garbauskaitė-Jakimovska J., „Ugdymas dirbant su jaunimu: jaunimo neformaliojo ugdymo kokybės paieškos“, STEPP, t. 9, p. 64-80, saus. 2014.