[1]
Danner S., „Filosofijos, sociologijos ir pedagogikos santykiai Georgo Simmelio darbuose“, STEPP, t. 5, p. 5-16, kovo 2009.