[1]
Žalimienė L., „Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai“, STEPP, t. 1, p. 99-102, spal. 2001.