[1]
Danner S., „Vaikų ir jaunimo dalyvavimo akcijų Vokietijoje tikslų analizė“, STEPP, t. 2, p. 49-56, kovo 2003.