[1]
Žalimienė L., „Vaikų globos organizavimas: savivaldybių ir apskričių funkcijos bei bendradarbiavimas“, STEPP, t. 2, p. 74-81, kovo 2003.