[1]
Samsonienė L. ir Adomaitienė R., „Įvairūs mokytojų požiūrio į integruotą neįgaliųjų mokymą aspektai“, STEPP, t. 2, p. 82-89, kovo 2003.