[1]
„Europos socialinė chartija (pataisyta)“, STEPP, t. 2, p. 94-114, kovo 2003.