[1]
Žalimienė L., „Nauji iššūkiai socialinių paslaugų plėtrai - mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas“, STEPP, t. 3, p. 139-147, bal. 2006.