Lisevičiūtė L., ir Žalimienė L. „Inovacijos Socialines Paslaugas teikiančiose nevyriausybinėse Organizacijose“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 13, 2017 m.vasario, p. 77-89, doi:10.15388/STEPP.2016.13.10044.