Šumskienė E. „Disability Hate Crime: The Overlooked Consequence of the Deinstitutionalization of Care“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 15, 2017 m.liepos, p. 70-79, doi:10.15388/STEPP.2017.15.10810.