Matonytė I., Kazlauskaitė R., ir Poškutė V. „Ilgalaikė Senyvo amžiaus Asmenų Globa Lietuvoje: Visuomenės Nuostatos Ir Paslaugų teikėjų požiūriai“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 18, 2019 m.kovo, p. 74-95, doi:10.15388/STEPP.2019.5.