StumbrysD., ByčkovaJ., LesinskasE., Mataitytė-DiržienėJ., ir NorkūnienėJ. „Socialinė Sveikatos nelygybė: Vaikų kochlearinės Implantacijos Lietuvoje Rezultatai“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 20, 2020 m.gegužės, p. 67-78, doi:10.15388/STEPP.2020.19.