Toleikytė U. „Valgymo Sutrikimų turinčių Asmenų Nuostatos dėl savižudybių“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 22, 2021 m.kovo, p. 8-27, doi:10.15388/STEPP.2021.26.