Kondrataitė I. „Tarp gėdos Ir moteriškumo: Lietuvos moterų, Pasitraukusių Iš Prostitucijos Industrijos, Patirtys“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 22, 2021 m.gegužės, p. 44-58, doi:10.15388/STEPP.2021.28.