Žalimienė L. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 21, 2020 m.gruodžio, p. 1-7, https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/22813.