Žalimienė L., Charenkova J., Šumskienė E., Petružytė D., Seniutis M., Gevorgianienė V., ir Yamaguchi M. „Šiuolaikinės Technologijos Ir Socialinio Darbo Profesijos Bei Studijų Transformacija: Lietuvos Ir Japonijos aukštųjų Mokyklų dėstytojų įžvalgos“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 23, 2022 m.sausio, p. 84-103, doi:10.15388/STEPP.2021.39.