Garbauskaitė-Jakimovska J. „Ugdymas Dirbant Su Jaunimu: Jaunimo Neformaliojo Ugdymo kokybės paieškos“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 9, 2014 m.sausio, p. 64-80, doi:10.15388/STEPP.2014.0.3776.