Žalimienė L. „Socialinių Paslaugų Kokybę Lemiantys Veiksniai“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 1, 2001 m.spalio, p. 99-102, doi:10.15388/STEPP.2001.0.8504.