Žalimienė L., ir Vareikytė A. „Quality and Standards of Social Services“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 1, 2001 m.spalio, p. 139-40, doi:10.15388/STEPP.2001.0.8509.