Danner S. „Vaikų Ir Jaunimo Dalyvavimo Akcijų Vokietijoje Tikslų Analizė“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 2, 2003 m.kovo, p. 49-56, doi:10.15388/STEPP.2003.2.8547.