Žalimienė L. „Vaikų Globos Organizavimas: Savivaldybių Ir apskričių Funkcijos Bei Bendradarbiavimas“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 2, 2003 m.kovo, p. 74-81, doi:10.15388/STEPP.2003.2.8551.