Žalimienė L. „Nauji iššūkiai Socialinių Paslaugų plėtrai - mišrios Socialinių Paslaugų Rinkos kūrimas“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 3, 2006 m.balandžio, p. 139-47, doi:10.15388/STEPP.2006.3.8582.