Šidlauskienė V. „Family-Friendly University: A Key Issue for Work-Family Reconciliation“. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, T. 4, 2007 m.spalio, p. 38-39, doi:10.15388/STEPP.2007.4.8742.