Žalimienė, Laimutė. „Socialinių Paslaugų Kokybę Lemiantys Veiksniai“. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 1 (spalio 3, 2001): 99-102. žiūrėta rugsėjo 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8504.