Žalimienė, Laimutė. „Service Quality - Determining Factors“. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 1 (spalio 3, 2001): 102-105. žiūrėta spalio 1, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8505.