Žalimienė, Laimutė, ir Audronė Vareikytė. „Quality and Standards of Social Services“. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika 1 (spalio 3, 2001): 139-140. žiūrėta spalio 1, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/8509.